Váš názor Kdo dělal to nejlepší

Váš názor Kdo dělal to nejlepší (Personál)

Abychom pomohli zvrátit některé negativní připomínky v nedávných tématech "vašeho názoru", uděláme pozitivní váš názor - podíváme se na to, který z mužů nebo ženy přispěl nejvíce ke zlepšení společnosti po celou historii . Můžete si vybrat někoho kdykoliv nebo z jakéhokoli místa.

Co jedna osoba dělala nejvíce pro společnost?

Moje odpověď: To je velmi těžká otázka pro nás všechny - a zvláště mě! Jsem roztrhaný mezi mnoha různými lidmi pro mou odpověď, ale nakonec jsem se rozhodl zvolit Alexandra Fleminga. Byl to ten, kdo objevil penicilin, za který získal společnou Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu. Kolik bezpočtu lidí má svůj život zachráněno jeho objevem? Kolik četných nemocí bylo zničeno? Byl jsem v pokušení vyzvednout Ludvíka Pasteura za jeho dřívější práci v mikrobiologii, ale on ztratil, protože jeho metoda pasterizace mě brání v získání skvělého nepasterizovaného sýra na Novém Zélandu!

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.