Váš pohled Co je největší lidský vynález?

Váš pohled Co je největší lidský vynález? (Personál)

Po krátké přestávce máme nejnovější "Váš názor". Dosud bylo mnoho témat věnováno zvláště kontroverzním tématům, takže dnes získáváme méně kontroverzní, ale pravděpodobně nejrozmanitější odpovědi.

Jaký je největší lidský vynález?

Moje odpověď: Internet. To je zčásti ze sobeckých důvodů - internet mě naučil víc než kdokoliv jiný nebo něco jiného - z toho důvodu je to nejdůležitější vynález, který má vliv na můj život. Jaký je podle vás největší vynález a proč?

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.