Váš názor by měl Gay Manželství být legální

Váš názor by měl Gay Manželství být legální (Personál)

Toto je téma, které se v tisku opakovaně objevuje, protože různé země, města a státy legalizují či diskutují legalizaci manželství stejného pohlaví. Tak to vypadá jako dobré téma pro diskusi na místě.

Má Gay manželství být legální?

Moje odpověď: Budu sporná a politická s mojí odpovědí, která zní: Měl by stát nějaký názor v morální otázce, jako je tohle? V jakém bodě má stát právo zákonodárství pro nebo proti otázkám, které jsou tradičně ponechány na svědomí člověka? Hlubší než otázka potratů, homosexuálních manželství, prostituce a podobně, je problém vlád, kteří věří, že potřebují (a pravdu), aby lidem říkali, jak by měli žít svůj život.

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.