Váš pohled by měl být kreacionismus vyučován ve školách?

Váš pohled by měl být kreacionismus vyučován ve školách? (Personál)

Kreacionismus je horko diskutovaným tématem ve Spojených státech a skutečně ve světě. Existuje mnoho forem kreacionismu - víra, že Bůh vyvolal velký třesk vedoucí k eventuální tvorbě vesmíru, jak ji známe, k víře, že Bůh doslova vytvořil všechno za 7 dní. Proti tomuto názoru je to věda, která vylučuje hlavního hnutí. Pamatujte, buďte spravedliví v rozpravě a žádné útoky ad hominem!

Má být kreacionismus vyučován ve školách?

Moje odpověď: Myslím, že existuje dostatečně vysoké procento lidí, kteří věří v nějakou formu zvláštní tvorby, že systém víry může být vysvětlen studentům. Nepředpokládám, že se to učí jako "pravda" proti vědeckým teoriím o stvoření, ale není důvod, aby se učil pouze jeden nápad. Takže si myslím, že to určitě může být vyučováno v třídách sociálních studií nebo v třídě náboženské výchovy (v náboženských školách), ale určitě ne ve vědecké třídě. [Obrázek výše: Adam a Eva, Enrico Baj - 1986 - odstraněn kvůli stížnosti Google, že výtvarné umění je pornografie]

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.