Váš pohled je nutné testovat na zvířatech?

Váš pohled je nutné testovat na zvířatech? (Personál)

Předtím, než se mnohé léky a kosmetika testují na člověku nebo se uvolňují pro lidskou spotřebu, obvykle se testují na zvířatech. Jedná se o tak častý výskyt, že dávky jedu jsou měřeny v LD50 - medián letální dávky potřebné k zabití poloviny členů testované populace (obvykle krysy) - to zahrnuje úmyslné zabíjení velkého počtu zvířat. Mnoho lidí je proti testování na zvířatech, zatímco mnoho dalších je pro ně. Tento názor je pro lidi příležitostí k diskusi o výhodách a nevýhodách. Pamatuj, boj proti argumentům - ne lidé - útoky ad hominem jsou známkou neúspěšného argumentu.

Je testování na zvířatech nezbytné?

Moje odpověď: Ano. Domnívám se, že bezpečnost člověka musí přijít na první místo a že pokud se zkoušky na zvířatech uskuteční jako první krok k zajištění lidské bezpečnosti, musí být tento krok přijat.

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.