Váš pohled existuje Bůh?

Váš pohled existuje Bůh? (Personál)

Máme mnoho seznamů, které se zabývají náboženskými tématy, a mnoho našich čtenářů učinilo některé úžasné inteligentní připomínky. Ale vlastně jsme se nedostali k kořenům věcí - to znamená, že Bůh skutečně existuje, a pokud ano, je důkazem o Jeho existenci? Nezapomeňte, že komentáře zachováte přátelsky a použijte pro svůj názor dobré argumenty.

Existuje Bůh a dokážeme to buď?

Moje odpověď je, že svatý Tomáš Akvinský dal některé velmi přesvědčivé argumenty na podporu myšlenky, že důvod může prokázat víru. Věřím, že větší studie jeho prací, s některými modernějšími spisovateli, pomůže každému člověku vyvodit přiměřené závěry - ale měli bychom oběma stranám poskytnout stejný čas.

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.