Vaše tresty smrti

Vaše tresty smrti (Personál)

Není pochyb o kontroverzní otázce - jde to o morální důvod, že další vaše seznamy se nezobrazují dosud. Otázkou je, zda má být trest smrti používán či nikoliv. Mám své vlastní silné názory na toto téma a jsem si jist, že všichni taky přijdete!

Když odpovíte na tuto otázku, ujistěte se, že nám dáte své důvody pro vaši odpověď - to nám dává šanci debatovat!

Mělo by se použít trest smrti?

Moje odpověď je Ano - zapomenout na rehabilitaci - trest smrti se setkává s spravedlností - pokud se člověk dopustí zhoubného zločinu, jako je vražda, měli by být popraveny. Neměli by být umístěni do vězení na úkor lidí, které ohrožovali.

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.