Video 10 Nevyřešené tajemství díkůvzdání

Video 10 Nevyřešené tajemství díkůvzdání (Tajemství)

Američané každoročně slaví Den díkůvzdání čtvrtý čtvrtek v listopadu. Měla to být příležitost poděkovat, ale někdy to může zničit nevyřešená vražda a zmizení. V některých případech se oběti chystaly strávit Den díkůvzdání se svými blízkými, než se to stalo hrozně špatným. Odložte tyto zbytky a zahřejte misku tajemství.

Přihlaste se k seznamu kanálů YouTube nebo si přečtěte zde původní seznam.

Objevte další nevyřešené záhady na Listverse:

Top 10 Myslící mumie
10 Nevyřešené tajemství o Satanovi
10 nevyřešených tajemství z druhé světové války
10 nevyřešených tajemství se strašidelným záběrem sledování

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.