Video 10 Strašidelné fakta o Halloweenu

Video 10 Strašidelné fakta o Halloweenu (Fakta)

Halloween má velmi dlouhou historickou minulost, bohatou tradicí a tradicí. Původně to bylo známé jako "Samhain", keltský festival označující konec léta a začátek chladných měsíců. Pohané, kteří první slavili svátky, věřili, že na Samhainu byla závoj mezi těmito dvěma světy nejtenčí a mrtví mohli chodit po zemi. Druhý světový charakter Halloweenu po staletí zachytil lidskou představivost a vedl k mnohým pověrám a tradicím, které dodnes trvají.

Přihlaste se k seznamu kanálů YouTube nebo si přečtěte zde původní seznam.

Objevte další skvělé seznamy Halloweenu:

10 Sinister Halloween hororové příběhy, které se opravdu staly
10 Strašidelné nevyřešené tajemství, které se stalo na Halloweenu
Top 10 divoký nevhodný Halloween kostýmy
Top 10 nejjednodušší kostýmy Halloween, které chcete vyrobit

Zúčastněný personál

Listverse je místo pro průzkumníky. Společně hledáme nejvíce fascinující a vzácné drahokamy lidského poznání. Tři nebo více faktografických seznamů denně.